Werk en inkomen

Is een PMO verplicht en wat moet je er van weten?

Zoals je misschien wel weet is een PMO verplicht om aan je werknemers aan te bieden. Als werkgever zijnde is er geregeld onder de Arbowet artikel 18 dat werkgevers werknemers “periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”. Alleen hoe gaat dat PMO verplicht nou precies in zijn werk en hoe is de verhouding hiervan met de nieuwe Arbowet? In dit artikel vertellen we je alles over het verplichte Preventief Medisch Onderzoek.

De nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli 2017 bestaat er een nieuwe Arbowet waarbij de focus meer is gelegd naar preventie en een gezonde werkomgeving voor je medewerkers. Voorheen was een PMO verplicht, alleen nu zal hier strenger op gecontroleerd worden. De beschrijving in artikel 18 van de Arbowet is erg beknopt en dit houdt in dat het aan de werknemers en werkgevers is om hier een invulling aan te geven. Wat er precies onderzocht wordt en hoe vaak wordt vaak binnen de branche, via de CAO of binnen de organisatie zelf afgesproken. Dit hangt vaak af van de specifieke risico’s die binnen de organisatie of de branche aanwezig zijn.

Wat is PMO verplicht precies

Een PMO bestaat meestal uit een werknemersonderzoek. Dit is meestal een (online) vragenlijst die aangevuld wordt met een eventueel lichamelijk of laboratorium onderzoek. Daarnaast wordt er feedback verstrekt aan de werknemers met betrekking tot hun gezondheidssituatie en de risico’s die daarbij komen kijken. Er wordt tevens een advies gegeven aan de werknemer hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren. Op het moment dat er voldoende werknemers deelnemen aan het onderzoek dan kan er tevens een geanonimiseerde bedrijfsrapportage worden opgesteld over de gezondheid van het personeel.

Wat houdt de PMO in de praktijk in

De PMO verplicht in de praktijk houdt in dat er verschillende gezondheidsrisico’s in kaart worden gebracht die het functioneren van de werknemers beïnvloedt. Deze gezondheidsrisico’s kunnen zowel met de leefstijl als de aard van het werk te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn RSI, overgewicht, een te hoog cholesterol, stress op het werk of in hun persoonlijke leven en klachten van het bewegingsapparaat zoals rugklachten.

Wie voert de PMO verplicht voor je bedrijf uit

Je kan ervoor kiezen om een Arbodienst of een deskundige op het gebied van arbeid en gezondheid hiervoor in te schakelen. Er zijn vele bedrijven gespecialiseerd in PMO verplicht en de bijbehorende onderzoeken en rapportages.

De voordelen voor je bedrijf van een PMO verplicht

Op het moment dat je een Preventief Medisch Onderzoek uitvoert dan heeft dit tevens voordelen voor je bedrijf, behalve dat je aan je wettelijke verplichting voldoet. Het zorgt er in 60 procent van de gevallen voor dat een medewerker actief actie onderneemt om zijn gezondheid te gaan verbeteren. Hierdoor daalt het ziekteverzuim binnen je bedrijf al snel met 20 procent. Tevens waarderen medewerkers het als je als bedrijf interesse toont in hun gezondheid en de verbetering hiervan.

You Might Also Like

Geen reacties

    Laat een bericht achter

    nl_NLDutch